Vzduchová pištoľ patrí do skupiny ručných zbraní, to znamená, že projektil je poháňaný pomocou mechanického stlačenia vzduchu alebo iného plynu. Výsledkom tejto streľby však nie je žiadna chemická reakcia. Projektily môžu byť niekoľkých typov a to: guľový brok, sférická diabolka, šípy alebo šípky.

Využitie vzduchoviek je naozaj široko zastúpené. Využívajú sa jednak ako pomocník pri riešení poľnohospodárskych problémov, ale rovnako sú využívané aj ako nástroj pri súťažnej forme športovej streľby. Tieto vzduchovky sa teda využívajú na lov a to najmä proti škodcom, na rekreačnú streľbu a športové súťaže. Najznámejšia športová disciplína, pri ktorej sa využíva puška je tá olympijská.

Guľovnica pre úspešný lov

Ak ste v poľovníctve začiatočník, tak je dôležité spomenúť, že každé zviera je povolené sa loviť v iných dňoch a ročných obdobiach. V zásade však platí, že je zakázané loviť zver v noci po uplynutí dvoch hodín po západe Slnka až do dvoch hodín pred jeho východom. Keď začínate s poľovníctvom, tak vám odporúčame práve kúpu Blaseru. Jedná sa o ľahkú a praktickú guľovnicu, s ktorou je manipulácia naozaj hračkou.

Poďte sa však s nami pozrieť na to, že aké zvieratá sú chránené po celý rok:

  • na celom štátnom území kamzík horský, kozorožec horský, koza bezoárová, los obyčajný, svišť vrchovský, medveď hnedý, vydra riečna, drop veľký, sliepka hlucháňa obyčajného a tetrova obyčajného, sliepka jariabka hôrneho, sliepka moriaka divého, holub plúžik, hrdlička poľná, čvíkota, všetky druhy kačíc (okrem druhov uvedených v § 2 ods. 1 č. 22), bernikla, výr skalný (s výnimkou ustanovenia § 3 ods. 4), kaňa sivá, kaňa popolavá, kaňa močiarna, orly, orol riečny a s výnimkou ustanovení § 3 ods. 2 a 3 sovy, sokoly, myšiak hôrny, jastrab krahulec, volavka popolavá, čajka obyčajná a roháč,

 

  • len v českých krajoch rys ostrovid (s výnimkou ustanovenia § 2 ods. 1 č. 11), mačka divá, jariabok hôrny – kohútik, kormorán veľký (s výnimkou ustanovenia § 3 ods. 3),

 

  •  len na Slovensku veverica obyčajná a v poľovných revíroch okrem samostatných a uznaných bažantníc bažantia sliepka.