Počuli ste už o termokamerách? Veríme, že mnohí z vás už áno. Termokamery sú totižto multifunkčnou inováciou posledných rokov. Ich využitie je naozaj široko zastúpené. No predtým ako sa pustíme do samotného predstavovania ich využití vás v krátkosti oboznámime s históriou termokamier.

Prvé využitie termokamery nastalo krátko po tom, čo maďarský fyzik Kálmán Tihányi vynašiel elektronickú televíznu kameru, ktorá fungovala na princípe infračerveného žiarenia, čiže kvázi nočného videnia. Táto kamera bola prvýkrát využitá pri protilietadlovej obrane Veľkej Británie.

A naozaj termokamery už slúžili aj našim predkom, no ich kvalita nebola taká vysoká ako môžeme pozorovať dnes napríklad pri kvalitných Pulsar Helion. Samozrejme, že na trhu nájdete široké množstvo tých najrôznejších termokamier. Za nás je však najlepšia práve táto: termokamera od značky Pulsar Helion.

Využitie a princíp fungovania termokamier

V histórii termokamier sme vám už dosť nápadne naznačili to, na akom princípe vlastne tieto kamery fungujú. Termokamery nájdete aj pod pomenovaniami ako: termovízia alebo infračervená kamera. Áno, uhádli ste! Termokamery fungujú na princípe infračerveného žiarenia.

Teraz sa však presuňme k samotnému využitiu termovízií:

 • Kontrola a inšpekcia budov, či objektov
 • Diagnostika chýb a riešenie problémov
 • Kontrola striech
 • Odhaľovanie hmyzu v stenách alebo strechách
 • Odhaľovanie plesní
 • Štruktúrna analýza murovaných stien
 • Karanténne monitorovanie turistov v špecifických krajinách
 • Odhalenie a zaistenie cieľov pri zásahoch polície a armády
 • Vyhľadávanie a sledovanie stratených osôb pomocou IR
 • Technický dozor
 • Zásahy hasičov
 • Medicinálna termografia ( medicinálne testovanie a diagnostika )
 • Kontrola kvality vo výrobných firmách
 • Poľovníctvo ( dohľadávanie zveri )