Každý jeden systém alebo aj živý organizmus je niečím riadený. V prípade nášho tela to je práve hlava, v prípade počítačov môžeme hovoriť o mikroprocesoroch. Čím je však riadený samotný motor auta? Riadiaca jednotka motora je ECU- Engine Central Unit je presne tým, čomu vďačíme sa riadenie motora našich áut. V podstate sa jedná o malý počítač, ktorý riadi chod motora daného automobilu.

Riadiacu jednotku, rovnako ako každé iné elektronické zariadenie môže postihnúť porucha. Ak patríte k šťastlivcom, tak je pravdepodobné, že oprava softvéru v riadiacej jednotke bude možná. Môže sa však stať aj to, že riadiaca jednotka bude nenávratne poškodená. Pri poškedení riadiacej jednotky siahnete častokrát hlboko do vášho vrecka. Je teda dobre poznať dôvody, pre ktoré tieto poruchy riadiacej jednotky vznikajú. Každopádne, vám odporúčame sa v každom prípade obrátiť na kompetentnú osobu, ktorá sa v tomto odvetví vyzná.

Bezpečné brzdenie

Jedným z najdôležitejších systémov vo vašom aute je práve brzdový systém. Kvalitný brzdový systém sa postará o to, aby vaše vozidlo bolo ovládateľné aj počas prudkého brzdenia, v prípadoch, kedy podmienky nie sú ideálne. Funkciou ABS (Antilock Braking System) je, aby pri brzdení nedošlo k blokovaniu kolies a strate kontroly nad vozidlom.

ABS riadiaca jednotka spracováva signály, ktoré získavajú elektronické senzory na kolesách. Tie snímajú rýchlosť otáčania kolies. Takto dokáže vyhodnotiť situáciu blokovania kolesa a znížiť brzdnú silu na jednotlivé kolesá. Zníženie brzdnej sily má za následok odblokovanie kolesa.

V krajných prípadoch, kedy hrozí zablokovanie kolies, Antilock Braking System zvyšuje tlak v brzdovej sústave približne pätnásťkrát za sekundu, čím dokáže zabezpečiť neustále ovládanie kolies aj pri veľmi prudkom brzdení.