Starostlivosť o vozidlo je nutnosťou každého motoristu. Okrem zvyčajných opráv a nastavení netreba zabúdať na vymedzovacie krúžky a nízkotlakové palivové čerpadlo. Ich funkčnosť je dosť dôležitá pre chod vozidla a obvykle sa im nevenuje dostatočná pozornosť.

Vymedzovacie krúžky

Bezpečnosť a komfort jazdy sú pre vodičov mimoriadne dôležité. Nevyhnutným komponentom vo vozidle pre zabezpečenie komfortu počas jazdy je práve vymedzovací krúžok. Pýtate sa načo slúži? Vymedzovací krúžok slúži na veľmi presné vycentrovanie disku na náboji vozidla. Je nutné ho použiť v prípade, ak majú disky väčšiu stredovú dieru ako náboj na aute. Väčšinou je to zapríčinené tým, že výrobcovia vyrábajú disky pre viacero typov vozidiel s rôznym priemerom náboja.

Nie je to žiaden veľký problém. Len je nutné siahnuť práve po vymedzovacom krúžku, bez ktorého by sme pri rýchlostiach väčších ako 80-100 km/h mohli zaznamenať nechcené vibrácie. Vibrácie môžu byť dosť nepríjemné a nebezpečné pri vyšších rýchlostiach. Pomocou kvalitných vymedzovacích krúžkov si tak viete zlepšiť pôžitok z jazdy a zlepšiť jazdné vlastnosti vozidla.

Nízkotlakové palivové čerpadlo

Transport paliva vo vozidlách je mimoriadne dôležitým procesom pri chode vozidla. Za transport paliva do spaľovacej komory zodpovedá nízkotlakové palivové čerpadlo.

Poznáme dva typy nízkotlakových palivových čerpadiel: mechanické a elektrické. Mechanické sú hnané vačkovým hriadeľom, pričom sú obyčajne umiestnené priamo v karburátorových motoroch vozidiel. Elektrické sa zvyčajne vyskytujú vo väčšine moderných vozidiel a sú umiestnené v palivovej nádrži alebo potrubí. Prirodzeným opotrebením alebo nekvalitným palivom môže dôjsť ku zlyhaniu čerpadla. Všimnúť si to môžete vďaka zvýšeniu spotreby paliva, zápachom v kabíne či problémom so štartovaním.