Reč je o žumpách, ktoré odpadovú vodu neodvádzajú, ale skladujú. Ako sa teda odpadová voda dá odstrániť zo žumpy? Samotný proces nie je nijako zložitý. Po naplnení žumpy sa odpadový materiál, zvyšky metabolických procesov, nechávajú odvádzať do čističky odpadových vôd. Z technického hľadiska to znamená, že žumpa odpadovú vodu nečistí, ale ako bolo vyššie spomenuté, len zadržiava.

Samotné vybudovanie žumpy nie je náročným procesom. Čo vás však mnohých môže prekvapiť je fakt, že na jej realizáciu budete potrebovať stavebné povolenie. Ak však jej plocha nebude presahovať dvadsaťpäť metrov štvorcových a nebude hlbšia ako tri metre, tak vám postačí len ohlásenie výstavby na kompetentný úrad. Odporúčame vám žumpu zabezpečiť tak, aby bola vodotesná. Na vývoz odpadových materiálov sa využívajú fekálne vozidlá, preto by umiestnenie žumpy malo byť ľahko dostupné.

Ako a kedy treba danú žumpu čerpať?

Ak hovoríme o objeme stodvadsiatich litrov odpadovej vody na osobu za deň, tak by sa žumpa mala čerpať v priemere raz za dvadsať dní. Samozrejme frekvencia vyvážania sa môže líšiť v závislosti od plnosti žumpy.

Žumpa či kanalizácia?

Využitie žumpy v súčasnej dobe nie je až tak rozšírené a žiadané ako kanalizácia. Ľudom viac vyhovuje kanalizácia práve z toho dôvodu, lebo sa nemusia zaťažovať jej čerpaním. To znamená, že kanalizácia odpadovú vodu hneď odvádza do čističky odpadových vôd. Veľa obcí sa zúčastnilo na projekte zapájania kanalizácii. Žumpy však môžete nájsť stále aj vo veľkých mestách akými sú napríklad aj betónové žumpy Michalovce. V Michalovciach vám dokážu ponúknuť betónové žumpy, ktoré majú záruku až niekoľko rokov.

So žumpami sa môžete stretnúť aj v iných veľkých mestách. Špecializovaný výrobca ponúka dovoz žúmp do Prešova. Na výber máte hneď z dvoch možností. Tou prvou sú plastové žumpy a tou druhou možnosťou sú už vyššie uvedené, rovnako kvalitné betónové žumpy.

Všetko závisí na vašich preferenciách, či si už zvolíte betónovú, plastovú žumpu alebo kanalizáciu je naozaj len a len na vás. Najdôležitejšie je si uvedomiť všetky plusy a mínusy oboch spomínaných možností.