Čo je to prevodovka? Prevodovka je neodmysliteľnou súčasťou každého jedného automobilu. Poznáme ju aj aj pod pojmom „riadiaca páka“, pričom obsahuje niekoľko rýchlostných stupňov, na ktoré by sme si mali preradiť pri rôznych otáčkach. Správne radenie je dôležité najmä pre celkové zdravie auta. Prevodovka predstavuje centrálny konštrukčný prvok motora s prevodovkou. V skratke a veľmi jednoducho, prevodovka zaisťuje vyššie alebo nižšie otáčky motora.

Existuje nespočetné množstvo typov prevodových mechanizmov a rovnako existuje aj široká škála samotných prevodoviek. Medzi najrozšírenejší druh prevodoviek patria práve mechanické. To znamená, že na premene pohybu sa podieľajú len mechanické časti. Mechanické prevodovky môžeme ďalej rozdeliť do troch skupín. A to sú: prevodovky s ozubenými kolesami, predlohové prevodovky, planétové prevodovky. Jednou z najznámejších firiem, ktorá má už skoro sto ročnú skúsenosť s výrobou prevodoviek sú Moldavské strojárne.

Čo je neodmysliteľnou súčasťou pohyblivých častí stroja?

Mnohí z vás, to určite vedia, ale pre tých, ktorí si nie sú svojou odpoveďou až takí istí, máme krátku definíciu. Klasické lineárne vedenie slúži na vedenie pohyblivých častí stroja a ideálne bez nejakého vonkajšieho zásahu, či pomoci od človeka. Ich uloženie zohráva kľúčovú úlohu. Zväčša sa nachádzajú v pároch a sú uložené rovnobežne. Lineárne vedenie je zväčša využívané v priemyselných sférach.

Toto vedenie môžeme dokonca zatriediť do troch veľkých skupín. Ich funkcia a samotný princíp však ostáva nemenný.  Základné rozdelenie: nepodopreté tyče s guľôčkovými ložiskami- predstavujú najlacnejšiu variantu, podopreté tyče s guľôčkovými ložiskami a nakoniec prizmatické alebo profilové vedenia- sú najpresnejšími a najtuhšími z vyššie spomínaných.