Spôsob dopravy tovaru je dôležitým faktorom pri plánovaní procesu prepravy. Pri určovaní spôsobu prepravy je okrem nákladov potrebné posúdiť aj naliehavosť zásielky, hodnotu odosielaného tovaru, ako aj jeho veľkosť a hmotnosť. Pokiaľ by ste radi odoslali váš tovar a neviete na koho sa obrátiť, je tu špedičná firma, ktorá vám rada tieto služby poskytne. Špedícia tovaru nie je nič jednoduché, preto využiť služby špedičnej spoločnosti bude pre vás tá najvhodnejšia možnosť.

Námorná preprava

Existuje niekoľko druhov nákladu, ktorý nie je možné alebo je ekonomicky nerealizovateľné prepravovať inými spôsobmi dopravy, ako je námorná doprava. Námorná doprava je lacnejší spôsob prepravy tovaru, ale nevýhodou je jej dlhší čas dodania. Námorná nákladná preprava sa vo veľkej miere využíva na prepravu sypkých komodít, ako sú poľnohospodárske produkty (pšenica, kukurica, sója atď.), uhlie, železná ruda alebo na prepravu tekutých voľne uložených produktov, ako je ropa. V tomto režime sa môžu pohybovať aj väčšie predmety zvláštneho tovaru vrátane motorov a vrtúľ v závislosti od citlivosti dodacej doby.

Námorná preprava je tiež preferovaným spôsobom dopravy pre prepravu veľkého objemu a ťažkého nákladu, ako sú minerály, kovy, rudy, oceľové zvitky atď., ktoré by nebolo možné prepravovať leteckou nákladnou dopravou. Okrem toho, podniky kladú väčší dôraz na vplyv lodnej dopravy na životné prostredie. Služba leteckej nákladnej dopravy vypúšťa vyššie množstvo znečisťujúcich plynov s menšou priestorovou kapacitou v porovnaní so službami námornej nákladnej dopravy, ktorá sa považuje za oveľa ekologickejší spôsob dopravy, s vyššou prepravnou kapacitou. Zároveň táto preprava má pokrytie po celom svete.

Letecká preprava

Na uspokojenie dopytu sa predpokladá, že svetová letecká nákladná doprava porastie v priemere o 4,2 percenta ročne, pretože ľudia chcú mať svoj produkt u seba doma čo najskôr. Letecká nákladná doprava je kritickým druhom dopravy. Slúži trhom a dodávateľským reťazcom, ktoré vyžadujú rýchlosť. Priemyselné odvetvia, ako je automobilový a maloobchodný priemysel, tiež využívajú leteckú prepravu na dosiahnutie „just-in-time“ (JIT) doplňovania zásob. Možnosť JIT umožňuje predajniam a výrobným linkám zadávať plnenie objednávok na základe dopytu a podľa potreby. Poskytuje väčšiu flexibilitu a znižuje náklady na zásoby a skladovanie.

Kratšie časy prepravy využívajú aj tovary podliehajúce skaze, ako sú potraviny, kvety a niektoré liečivá. Ďalším pozitívom pre leteckú nákladnú dopravu je, že sa celkovo menej manipuluje s nákladom, takže pravdepodobnosť poškodenia alebo krádeže je pri použití vzduchu menšia. Letecká nákladná doprava má však aj svoje nevýhody, je jedna z najdrahších kvôli požiadavke na rýchlosť a použité palivo. Má tiež svoje obmedzenia na veľkosť a množstvo tovaru. Regulačné orgány taktiež obmedzujú, čo sa môže a nemôže prepravovať letecky, a preto môže byť zvláštny tovar alebo veľmi veľké predmety vhodnejšie pre iné druhy dopravy.

Železničná preprava

Ďalším spôsobom dopravy, ktorý sa tiež považuje za „zelenú“ možnosť, je železničná doprava. Vlaky spália menej paliva na kilometer ako cestné vozidlá, a vlak, ktorý môže mať až 100 vagónov, potrebuje iba jedného vodiča. Existujú však určité dodatočné náklady, ktoré vznikajú pri ceste vlakom: na každom konci železničnej prepravy bude potrebná cestná dodávka a preprava kontajnera medzi vlakom a to niečo stojí. Dlhšie cesty sú v priemere lacnejšie po železnici a kratšie cesty sú menej nákladné po ceste.

V roku 2015 dorazil prvý nákladný vlak s nákladnými kontajnermi ISO z Číny do prístavu Rotterdam za 18 dní v porovnaní s bežnými 44 dňami na mori. Tento presun nákladu v kontajneroch po železnici z Číny do logistických uzlov v Európe, ako je Holandsko a Spojené kráľovstvo, sa považuje za významný krok v rozvoji obchodu medzi týmito dvoma kontinentmi. Táto udalosť povzbudila nadnárodné spoločnosti ako Hewlett-Packard a Ricoh, aby pre svoje náklady využívali trasu z Európy do Číny po železnici. Železničná preprava je šetrná k životnému prostrediu, pretože vlak uvoľňuje oveľa menej CO2 ako lietadlo. Železnice sú najefektívnejšou formou pozemnej dopravy. Jeden vlak môže ťahať ekvivalent viac ako 400 kamiónov !

Cestná nákladná preprava

Cestná nákladná doprava je jedným z najbežnejších spôsobov dopravy. Je široko používaná na kontinentoch, ako je Európa, Afrika a Severná Amerika. Proces jednotného colného dokladu zabezpečuje bezproblémový pohyb tovaru aj naprieč rôznymi štátmi a krajinami. Táto doprava zaručuje rýchle, efektívne a plánované doručenie. Zaručuje úsporu nákladov na balenie v porovnaní s inými režimami. Je tu možnosť sledovania zásielky a jej aktuálnej polohy. Kompletný servis od dverí k dverám je jedným z najhospodárnejších spôsobov dopravy. Nákladná doprava je však do istej miery obmedzená, pokiaľ ide o to, čo môže prepravovať, veľkosťou používaných vozidiel a obmedzeniami veľkosti a hmotnosti. Ďalším obmedzením je, že túto prepravu ovplyvňuje počasie, stav vozovky a premávka.

Multimodálne riešenie prepravy

Ďalšou možnosťou, ktorú treba mať na pamäti, sú multimodálne riešenia – využitie viac ako jedného druhu dopravy pre dodanie produktu alebo tovaru. Multimodálna preprava je kombináciou rôznych spôsobov dopravy, ako je železničná, cestná a námorná doprava, ktorá umožňuje zákazníkovi nákladovo efektívne riadiť zásielky od začiatku do konca, pričom zabezpečuje optimálnu starostlivosť a efektivitu na každom kroku. Na tento spôsob prepravy je špedícia ako stvorená, pretože vám tieto služby bez problémov zabezpečí.

Aký spôsob dopravy by ste mali použiť?

Existuje mnoho možností prepravy tovaru a nemusí existovať jedno riešenie pre vaše prepravné potreby. Každý spôsob dopravy má svoje výhody a nevýhody. Stanovenie priorít podľa vašich potrieb, pochopenie vašej zásielky a porovnanie nákladov sú dôležité pri plánovaní vašej zásielky a výbere najlepšieho spôsobu dopravy. Pri plánovaní zásielky je dôležité uprednostniť svoje potreby a porovnávať náklady. Aj preto by ste sa mali vždycky obrátiť na špedičnú spoločnosť LOGWAY, kde vám radi pomôžeme s riešením prepravy pre vás alebo vašu spoločnosť.