Autá sa stali našou každodennou súčasťou. Predstavujú určitú formu štandardu pohodlia. Môžete vyraziť kamkoľvek kedykoľvek a nemusíte stáť dlhé minúty na zastávke. Autá sú na jednej strane praktickým pomocníkom v našich každodenných životoch, no na strane druhej, majú značný podiel na znečisťovaní našej planéty.

Znečisťovanie planéty je naozaj závažným problémom, a preto sa ho výrobcovia áut snažia efektívne vyriešiť, prišli s DPF filtrom. Môže sa vám zdať prekvapivé to, že tieto filtre sú cenovo dostupné, a tak vás primeraná cena filtrov pevných častíc naozaj nezruinuje.

Aká je hlavná úloha PDF filtra? Tento filter zachytáva najmenšie čiastočky sadzí, ktoré sa tvoria pri neúplnom spaľovaní. Filter vznikol najmä na základe stále vyšších požiadaviek na zníženie škodlivých emisií do ovzdušia. Jedná sa najmä o autá, ktoré fungujú na dieselový pohon.

Je dôležité vedieť ako správne spustiť regeneráciu DPF filtra. Prinášame vám podmienky, ktoré sú potrebné pri regenerácií:

  • Zapaľovanie ON
  • Motor ON ( voľnobeh )
  • Teplota chladiacej kvapaliny vyššia ako päťdesiat stupňov Celziových
  • Filter pevných častíc zaťažený pod požadované hodnoty

Pokiaľ je zaťažený nad požadované hodnoty je potrebné ho vymeniť, inak môže vaše vozidlo vyhorieť počas regenerácie.

Čo je aktívna regenerácia?

Aktívna regenerácia je dej, pri ktorej DPF filter podlieha regenerácii. Jedná sa o vypaľovanie sadzí vo filtračnom systéme za pomoci výfukových plynov. Ich teplota sa vplyvom tohto procesu zvýši až na šesťsto stupňov Celzia.

K tejto aktívnej regenerácii dochádza po najazdení od približne štyristo až do tisíc kilometrov. Regenerácia si vyžaduje špecifické podmienky. Ideálnou je aspoň pätnásť minútová plynulá jazda pri stredných otáčkach motora ( t.j. 2 000- 3 000 ). Ideálnym je aj vyšší prevodový stupeň.

Milí vodiči, neignorujte výstražné znamenie o nutnosti vykonania aktívnej regenerácie DPF filtra. Svojou nedbalosťou môžete prispieť k upchatiu filtra a obmedzeniu výkonu motora. V tom najhoršom prípade môže dôjsť k úplnému zničeniu motora. Ak ste túto výstrahu dlhšie ignorovali, tak bude lepšie, ak zájdete s autom do servisu a dovolíte kompetentnej osobe, aby filtračný systém vyčistila za vás.

Prístroj je certifikovaný. TESTOVANÉ SLOVENSKOU LEGÁLNOU METEROLÓGIOU. http://slm.sk/