Nie každá požičovňa stavebných strojov ponúka na prenájom aj energetické systémy. Zeppelin vám ale umožní zadovážiť si na dobu určitú aj elektrocentrály značky CAT v kapotovaných alebo otvorených verziách. Naftové prevedenia s výkonom od 9,5 kVA do 3100 kVA využijete napríklad v dátových centrách, priemysle, poľnohospodárstve, zdravotníctve a inde. Zaistite si nepretržité dodávky elektrickej energie na miestach, kde by jej výpadok mohol mať za následok veľké materiálne a finančné škody, či dokonca ohrozenia zdravia.

Nové štandardy z pohľadu zodpovednosti k životnému prostrediu spĺňa značka Caterpillar vďaka elektrocentrálam s plynovými motormi. Nízka spotreba paliva aj bez absencie vysokého výkonu umožňuje ich využitie ako pohon pre kongregačné jednotky. Ide o výbornú voľbu pri nutnosti spaľovania plynov ako druhotných produktov pri ťažbe surovín či ich nízkovýhrevných typov zo skládok a čističiek odpadových vôd.

Prenájom je možný aj pri kogeneračných jednotkách, ktoré patria vďaka plynovým motorom k najefektívnejším zariadeniam pri výrobe tepla či elektriny s možnosťou spaľovania aj alternatívnych palív a zemného plynu. Slúžia na ostrovnú prevádzku či paralelnú spoluprácu s verejnou sieťou. Zákazníci si ich požičiavajú na prácu v bioplynových staniciach, nemocniciach, výrobných a priemyselných areáloch či plynových kotolniach. Výkonný rozsah sa pohybuje medzi 400 kW až 10 MW.

K dispozícii na prenájmom máme aj priemyselné motory, batériové úložiská a záložné zdroje UPS.