Určite poznáte staré známe „v zdravom tele zdravý duch“. Keď ochorie telo, ochorie aj duša. Platí to však aj naopak. Často sa stáva, že vám niečo alebo niekto ublíži, sklame vás. Nasleduje prirodzená reakcia – hnev. Na dotyčného človeka, situáciu, inštitúciu. Prípadne samého seba.

Do svojho vnútra skrátka vpustíte prúd negatívnej energie a pocitov, ktorý sa neodrazí len na vašej psychickej nepohode, ale z pravidla sa príznaky prejavia aj navonok. Podľa metódy zvanej ekoterapia existuje 7 základných pocitov, ktoré dokážu nabúrať zdravie a imunitu. Ide o zlobu, strach, nenávisť, zlobu, krivdu, trápenie sa a ľútosť.

Orgány a duchovný rozmer

Podľa ekoterapie má každý ľudský orgán okrem fyzického rozmeru a funkcie aj rozmer duchovný. Ten sa prejavuje najmä reakciou na jeden zo spomínaných siedmych pocitov či emócií. Delia sa do skupín. Zvýšený strach sa prejavuje na žalúdku, hrubom čreve, štítnej žľaze či pľúcach.

Pokiaľ váš život trpí neporiadkom v oblasti medziľudských vzťahov, prejaviť sa to môže na obličkových problémoch. Potláčaný hnev a zlosť pocítite zas na žlčníku. Srdcovo cievne problémy sa spájajú s dlhodobou vnútornou úzkosťou a nevyrovnanosťou. Ľútosť alebo krivda prechádzajú cez pečeň.

Vnútorná energia prúdi od orgánu ku orgánu, narušením rovnováhy v našej mysli dochádza k prerušovanému prenosu energie medzi určitými orgánmi, čo vo výsledku prinesie zdravotné problémy a ťažkosti.

Na prvý pohľad sa to síce môže zdať divné či dokonca nezmyselné, zamyslite sa však, koľkokrát sa vám privalili zdravotné problémy práve v období, keď ste prechádzali emočnými či psychickými problémami. Tieto problémy sú úplne normálne a treba sa venovať ich riešeniu skôr, ako dôjde k chorobe a zdravotným komplikáciám. Preto nepodceňujte vaše emócie a pocity.