Akrofóbia je druh špecifickej fóbie. Prejavuje sa neprimeraným, intenzívnym, perzistentným a iracionálnym strachom z výšok.

Strach je prirodzenou zdravou reakciou na opodstatnené nebezpečie. Nie je teda nezvyčajné cítiť sa do istej miery neisto na najvyššom poschodí mrakodrapu. Pri pohľade nadol môžete pociťovať nervozitu, môže sa vám točiť hlava. Akonáhle u vás táto situácia vyvoláva paniku a zasahuje do bežného života – môžeme hovoriť o fóbií. Napríklad vtedy, keď ste plánovali prikývnuť na tú dobrú prácu vo výškach v Banskej Bystrici, no strach vám v tom bráni. Spúšťačom môže byť aj iba pomyslenie na most, či pohľad na  fotku hôr.

Príznaky

Hlavným príznakom je intenzívny strach z výšok charakteristický výraznou panikou a úzkosťou. U niekoho ide o extrémne výšky, u iného stačí aj rebrík. Spúšťače, aj samotné obávané objekty = stresory, sú individuálne. Príznaky sa delia na fyzické a psychické a vyskytujú sa pri pomyslení/pohľade na stresor, alebo pri strete s ním.

Fyzické:

 • zvýšené potenie, bolesť/tlak na hrudi a zrýchlený tep
 • nevoľnosť, závraty
 • chvenie
 • pocit, že padáte/strácate rovnováhu
 • vyhýbanie sa stresoru narúša každodenný život

Psychické:

 • panika
 • extrémny strach z uviaznutia
 • extrémna úzkosť
 • nadmerné obavy z možných budúcich stretov so stresorom

Čo ju spôsobuje?

Niekedy je akrofóbia reakciou na traumatický zážitok spojený s výškou, napr.:

 • pád z výšky
 • sledovať, ako niekto padá z výšky
 • záchvat paniky, alebo iná negatívna skúsenosť na vysokom mieste

Fóbie sa môžu vyvinúť aj bez známej príčiny. Vtedy zohráva úlohu genetika a vonkajšie vplyvy.

Diagnostika

Fóbie diagnostikujú odborníci z oblasti duševného zdravia. Ak máte obavy, že príznaky sedia na vás, pred tým ako sa pustíte do jarného orezu stromov, zavolajte všeobecnému lekárovi pre odporučenie k odborníkovi.

Diagnostické kritériá:

 • aktívne vyhýbanie sa výškam
 • veľa času stráveného obavami zo stretu so stresorom
 • strach narúša každodenný život
 • reagujete na stresor okamžitým strachom, úzkosťou
 • príznaky trvajú dlhšie ako 6 mesiacov

Liečba

Spôsob liečby na základe individuálneho prípadu zvolí terapeut. Najčastejšie sa liečia expozičnou terapiou v kombinácií s kognitívno-behaviorálnou terapiou. Pomerne novou pomôckou pri liečbe sa v posledných rokoch stala tiež virtuálna realita.

Na fóbie neexistujú lieky. Niektoré však môžu pomôcť s príznakmi.