Erektilná dysfunkcia (ED) je spojená s prevažne fyzickými príčinami, ako napr. problémy s krvným obehom, a psychologickým príčinám sa nevenuje dostatočná pozornosť. Sex je však mimoriadne subjektívny zážitok, ktorý si vyžaduje spoluprácu tela a mysle.

Pozrieme sa na psychologické príčiny častých problémov s erekciou a povieme si o najčastejšom type liečby.

Psychologické príčiny ED môžu zahŕňať:

  • Stres
  • Výkonovú úzkosť
  • Depresiu
  • Stratu vzrušenia a záujmu o sex
  • Vzťahové problémy
  • Únavu
  • Nízku sebaúctu
  • Nerealistické sexuálne očakávania
  • Predchádzajúce traumatické sexuálne zážitky

Ak sa psychicky spôsobená ED nerieši, môže viesť k začarovanému kruhu, v ktorom strach z rozpakov a zlyhania zatieni potešenie. Čoraz viac sa vyhýbate sexuálnej intimite a môže viesť k rozpadu vzťahov.

Je dôležité pochopiť povahu ED, aby ste dostali správnu liečbu. Ak je príčina psychologická, použitie liekov, napr. známych tabletiek na potenciu, zameraných len na fyzické problémy s erekciou nemusí byť účinné.

Na liečbu sú k dispozícii rôzne terapie. V spojení s liekmi môžu byť prospešné aj pre pacientov s prevažne fyzickou ED. Najbežnejšou je KBT.

Kognitívno behaviorálna terapia (KBT)

Je jednou z najužitočnejších foriem terapie na riešenie ED, najmä v súvislosti s úzkosťou z výkonu, nízkou sebaúctou a stratou sexuálneho vzrušenia. Je proaktívna, akčná, a zameraná na to, aby pomohla zmeniť spôsob myslenia a správania. Je postavená na tom, že myšlienky, pocity a fyzické vnemy sú navzájom prepojené.

Snažíte sa pochopiť, ako môžu špecifické spúšťače vyvolať myšlienky, pocity a správanie. V dôsledku toho môžete prijať pozitívnejší a realistickejší prístup k sexu vo všeobecnosti a zamerať sa na dosiahnutie erekcie.

Čo to zahŕňa

Terapeut bude pracovať na rozvoji spoločného chápania toho, ako myšlienky (negatívne predpovede, nerealistické očakávania, skreslené presvedčenia o potrebách partnera…) môžu viesť k ED. Sexuálna výchova, rozvoj komunikačných metód a odstraňovanie negatívnych vzorcov myslenia sú pre túto terapiu nevyhnutné.

Diskusia je skôr štruktúrovaná ako voľná, takže riešite konkrétne ciele a máte jasný zmysel pre smer a pokrok.

Potom sa spoločne vypracuje individuálny liečebný plán a medzi stretnutiami budete vyzvaní, aby ste si precvičili stratégie a techniky na prekonanie problémov. Dôraz sa kladie na súčasné problémy a pocity, na rozdiel od tradičnejších prístupov ponorenia sa do minulosti.

V prípade, že si neželáte vidieť terapeuta tvárou v tvár, vždy môžete vyskúšať internetovú KBT.

Výsledky

Stratégie na zvládanie negatívnych myšlienkových cyklov sú veľmi praktické a môžu ovplyvniť skutočnú zmenu v zmysle odbúrania ohromujúcich pocitov zlyhania, beznádeje, depresie a úzkosti.