V oblasti inžinierskej činnosti odporúčame obrátiť sa na odborný potenciál našich zamestnancov. Činnosť zahŕňa inžiniersku činnosť v rozsahu voľných živností a aktivity, ktoré súvisia s investičnou činnosťou:

  • projekcia
  • stavebné povolenie
  • dozorovanie
  • kolaudácia  

Uvedené činnosti zaisťujú naši pracovníci, ktorí majú bohaté skúsenosti a odbornú spôsobilosť. Dozorovanie stavieb je dôležitá činnosť, kde je pridelený zodpovedný pracovník – stavbyvedúci a odborný prípravár, ktorí budú s investorom spolupracovať v priebehu celej akcie a ktorí ju spolu s investorom privedú do úspešného konca. Aj po dokončení stavby je investorovi naša spoločnosť neustále k dispozícii, či už pri riešení drobných problémov alebo príprave ďalších akcií.