Sme modernou stavebnou spoločnosťou, ktorá je schopná ponúknuť realizácie stavieb akéhokoľvek druhu. Od svojho vzniku v roku 2003 sme sa vyprofilovali na silnú a stabilnú stavebnú spoločnosť. Skúsenosťami a odborným potenciálom našich pracovníkov, modernou a kvalitnou technikou a technológiou vieme vyhovieť a prispôsobiť sa potrebám a požiadavkám každého zákazníka. Naša firma zamestnáva zamestnancov v nasledovných profesiách: murár, tesár, armovač, pomocný stavebný robotník. Realizujeme stavby všetkého druhu – ako sú polyfunkčné domy, obytné domy a ich časti, priemyselné haly, rodinné domy a ich časti, strojové omietky, potery, sadrokártony, obklady, dlažby, krovy a ďalšie stavebné diely.

Zaoberáme sa realizáciou stavieb všetkého druhu.

  • pozemné stavby
  • inžinierske stavby
  • stavby na kľúč
  • časti stavieb (obklady, omietky, hrubé stavby)
  • prenájom nehnuteľností
  • inžinierska činnosť (stavebné povolenia, projekcia, kolaudácia, dozorovanie)
  • inžinierska činnosť v rozsahu voľných živností
  • prenájom strojov a zariadení
  • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  • realitná činnosť (predaj nehnuteľností)

Spoločnosť je držiteľom Certifikátu systému kvality STN EN ISO 9001:2009 / EN ISO 9001:2008, STN EN ISO 10006:2004 / EN ISO 10006:2003, STN EN ISO 14001:2005 / EN ISO 14001:2004, STN OHSAS 18001. Pod vedením audítorského tímu, ktorý spolupracuje s akreditovaným certifikačným orgánom PQM, s.r.o. Banská Bystrica bola naša spoločnosť nanovo preverená, či je systém manažérstva kvality zavedený v súlade s požiadavkami, či je uplatňovaný a rovnako aj udržiavaný. Z výsledku správy vyplynulo, že naša spoločnosť splnila všetky požiadavky v súlade s normou STN EN ISO 9001:2009 / EN ISO 9001:2008, STN EN ISO 10006:2004 / EN ISO 10006:2003, STN EN ISO 14001:2005 / EN ISO 14001:2004, STN OHSAS 18001 a na základe týchto výsledkov nám bol certifikačným orgánom PQM s.r.o. udelený certifikát systému manažérstva kvality, ktorý pre našu spoločnosť vytvára nové možnosti pôsobenia na trhu a je aj významným medzníkom v jej existencii.

Hlavným cieľom celého tímu pracovníkov našej firmy je maximálna spokojnosť klienta.