Prestrešenie silážnych žľabov

Vytvorené: 18. októbra 2013

[gallery ids="353,352,351,350"]

Rekonštrukcia objektu

Vytvorené:

[gallery ids="357"]

Výstavba haly

Vytvorené:

[gallery ids="340,341,342,343,344,345"]

ZŠ nadstavba

Vytvorené:

[gallery ids="326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337"]

Výmena okien + Fasáda ZŠ SNP

Vytvorené:

[gallery ids="319,320,321,322"]

Rekonštrukcia ZŠ Mojzesovo

Vytvorené:

[gallery ids="310,311"]

Rekonštrukcia Gymnázia

Vytvorené:

[gallery ids="299,300,301,302,303,304,305,306,307"]

Radová výstavba

Vytvorené:

[gallery ids="295,296"]

ADA Trading

Vytvorené:

[gallery ids="284,285,286,287,288,289,290,291,292"]