Rekonštrukcia DSS

Vytvorené: 18. októbra 2013

Rodinný dom (Pod kopcom)

Vytvorené:

[gallery ids="443,444,445,446"]

Chata Krahule

Vytvorené:

[gallery ids="440"]

Rodinný dom (Andovská ul.)

Vytvorené:

[gallery ids="433,434,435,436,437"]

Rekonštrukcia admin. budovy

Vytvorené:

[gallery ids="423,424,425,426,427,428,429,430"]

Rekonštrukcia polikliniky

Vytvorené:

[gallery ids="406,404,403,402,407,408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419"]

Rekonštrukcia reštaurácie BEREK

Vytvorené:

[gallery

Rekonštrukcia služobných domov BEREK

Vytvorené:

[gallery ids="361,362,363,364,365,366,367,368,369"]