Rodinný dom (Bratislava, Rača – Pekná cesta 3)

Vytvorené: 18. októbra 2013

[gallery ids="513,514"]

Kruhový objazd

Vytvorené:

[gallery ids="510"]

Pamol – Rekonštrukcia

Vytvorené:

[gallery ids="503"]

Rodinný dom (Bánov)

Vytvorené:

Administratívno-skladový objekt Sunrise Sky

Vytvorené:

[gallery ids="496"]

Výstavba haly (Komárňanská ul.)

Vytvorené:

[gallery ids="494"]