Kancelária a korešpondenčná adresa

Žerotínova bašta 1
940 01 Nové Zámky
Tel./fax: +421-35-6426208

IČO s.r.o: 36 555 801
IČ pre DPH s.r.o : SK202 176 2292

IČO f.o . : 40 619 443
IČ pre DPH f.o. : SK102 009 5912

 


Prevádzka a fakturačná adresa

MOLDA, s.r.o.
Pestovateľská 2
821 04 Bratislava
Tel.: 035/6426 208